Privacyverklaring

Deel dit bericht

Privacyverklaring
Volkstheater “De Scheldegalm”
Kloosterzande

Uitleg:

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die die nodig zijn voor onze doeleinden.

Wij u eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.

Wij passende beveiligingsmaatregelingen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van Volkstheater “De Scheldegalm” op de volgende doeleinden:

Informatie:
Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonlijk gegevens:
• Achternaam
• Voornaam
• E-mailadres

Bestellen van toegangskaarten voor een toneeluitvoering van onze vereniging:
Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:
• Achternaam
• Voornaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer/ gsm-nummer
• E-mailadres

Bewaren:
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van de website en/of systemen. Denk hierbij aan een ICT-bedrijf die onze website host en de software beheert. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijziging in deze privacyverklaring:

Wanneer onze website en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de laatste datum van wijziging.

Inzage en wijziging van uw gegevens:

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hieronder onze contactgegevens.
U hebt de volgende rechten:
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van verkeerde personen aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
telefoon: 088 – 1805250
website: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Onze contactgegevens:
Volkstheater “De Scheldegalm”
Tulpstraat 17
4587 AX Kloosterzande
Telefoon: 0114 – 681877
E-mail: scheldegalm@zeelandnet.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
3 november 2021